ἄντα

ἄντα, ἄντην
Grammatical information: adv.
Meaning: `over against, face to face' (Il.).
Derivatives: ἀντᾱ́εις `hostile' (Pi.). Denom. vb. ἀντάω `come opposite to, meet with' (Il.).
Origin: IE [Indo-European] [48] *h₂ent- `face'
Etymology: From the root noun *ἀντ- was derived ἄντομαι `meet' (Il.). ἄντα is the acc. of this noun; the locativ is ἀντί (s. v.); ἄντην was formed like (after?) δήν, πλήν etc. The case is still clear in ἔν-αντα (= ἐν ἄντα) etc., s. Wackernagel Syntax 2, 225. Vgl. Goth. and(a)- `against', Lith. añt, OLith. and dial. antà `towards'.
Page in Frisk: 1,112-113

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἄντα — over against indeclform (adverb) ἄντᾱ , ἄντη prayer fem nom/voc/acc dual ἄντᾱ , ἄντη prayer fem nom/voc sg (doric aeolic) ἄ̱ντᾱ , ἀντάω come opposite to imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἄντᾱ , ἀντάω come opposite to pres imperat act 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • άντα — Ο μεγαλύτερος παραπόταμος (313 χλμ.) του Πάδου και τέταρτος σε μήκος ποταμός της Ιταλίας. Πηγάζει από τις Ρετικές Άλπεις σε ύψος 2.290 μ. και ο άνω ρους του διαρρέει την κοιλάδα Βαλτελίνα που σχημάτισαν οι διαβρώσεις των παγετώνων. Εκβάλλει… …   Dictionary of Greek

 • ἀντάχησ' — ἀντά̱χησα , ἀντηχέω sing in answer aor ind act 1st sg (doric aeolic) ἀντά̱χησο , ἀντηχέω sing in answer plup ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀντά̱χησο , ἀντηχέω sing in answer perf imperat mp 2nd sg (doric aeolic) ἀντά̱χησε , ἀντηχέω sing in answer… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κἄντα — ἄντα , ἄντα over against indeclform (adverb) ἄντᾱ , ἄντη prayer fem nom/voc/acc dual ἄντᾱ , ἄντη prayer fem nom/voc sg (doric aeolic) ἄ̱ντᾱ , ἀντάω come opposite to imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἄντᾱ , ἀντάω come opposite to pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀντάμα — ἀντά̱μᾱ , ἀντί ἀμάω 1 reap corn imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀντά̱μᾱ , ἀντί ἀμάω 1 reap corn imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀντά̱μᾱ , ἀντί ἀμάω 1 reap corn pres imperat act 2nd sg ἀντάμᾱ , ἀντί ἀμάω 1 reap corn imperf ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀντάρτης — ἀντά̱ρτης , ἀντί ἀρτάω fasten to imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) ἀντά̱ρτης , ἀντί ἀρτάω fasten to imperf ind act 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ἀντά̱ρτης , ἀντί ἀρτάω fasten to imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) ἀντί ἀρτάω fasten to pres …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀντάσαις — ἀντά̱σαις , ἀντάω come opposite to pres part act fem dat pl (doric) ἀντά̱σαις , ἀντάω come opposite to aor part act masc nom/voc sg (doric aeolic) ἀντά̱σαις , ἀντάω come opposite to aor opt act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀντάσας — ἀντά̱σᾱς , ἀντάω come opposite to pres part act fem acc pl (doric) ἀντά̱σᾱς , ἀντάω come opposite to pres part act fem gen sg (doric) ἀντά̱σᾱς , ἀντάω come opposite to aor part act masc nom/voc sg (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄντ' — ἄντα , ἄντα over against indeclform (adverb) ἄνται , ἄντη prayer fem nom/voc pl ἄντᾱͅ , ἄντη prayer fem dat sg (doric aeolic) ἄντε , ἄντομαι meet imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄνταν — ἄντᾱν , ἄντη prayer fem acc sg (doric aeolic) ἄ̱ντᾱν , ἀντάω come opposite to imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἄ̱ντᾱν , ἀντάω come opposite to imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἄντᾱν , ἀντάω come opposite to imperf ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀνταμείβετ' — ἀντᾱμείβετο , ἀνταμείβομαι exchange imperf ind mp 3rd sg (doric aeolic) ἀντᾱμείβετε , ἀνταμείβομαι exchange imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀνταμείβετε , ἀνταμείβομαι exchange pres imperat act 2nd pl ἀνταμείβετε , ἀνταμείβομαι exchange… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.